• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/02/04 ساعت 23:39

    اگر عمده مذهبی‌ها در شرایط فوق خطرناک فعلی مخالف لغو محدودیت‌های کرونایی در شب‌های قدر باشند( که به نظرم هستند و نتیجه نظرسنجی بهمن هم همینو میگه) به نظرم این مهمه که از ستاد کرونا بپرسیم بر اساس مطالبه کدوم طیف از شهروندان چنین تصمیمی گرفتند و ایضا اینکه پیشنهاددهنده چه کسی بوده