• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1400/02/04 ساعت 11:29

    واقعیت این است که ما همچنان «امید» داریم: به «آینده»، به «فردا» و به روزهای در راه و‌ بر این باوریم که روزنامه‌ها هنوز هم می‌توانند چراغی باشند در مسیر همین فرداهای در راه. به حمایت و نگاه نقادانه‌تان امیدواریم و راه‌مان را با همین #امید آغاز می‌کنیم
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق