• در جنگل‌های غول‌پیکر کالیفرنیا، درختان بسیار بلندی وجود دارد.
    ارتفاع درختان سکویا در این جنگل‌ها به بیش از ۷۵ متر می‌رسد؛ یعنی، ارتفاع این درختان بیش از ارتفاع یک ساختمان ۳۰ طبقه است!

    از #کتاب چراهای شگفت‌انگیز جنگل‌ها
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان