• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/03 ساعت 12:43

    نرخ تورم ما ۴۹ درصد انوقت عراق ۰٫۴ درصد، پاکستان ۹ درصد و افغانستان ۴٫۱ درصد
    با ایران چه کار کردید