• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/02/03 ساعت 15:13

    توضیحاتی در خصوص ریشه‌های اصلی آشفتگی تولید و بازار؛
    از عدم ارائه لایحه شرح وظایف وزارت صمت از سوی دولت تا اصرار رییس جمهور بر انتزاع بازرگانی و بلاتکلیفی وزارت صمت. از عدم تصویب استراتژی صنعتی و معدنی تا تعویض پی در پی وزرای صمت!
    برنامه ثریا، اول اردیبهشت ۱۴۰۰