• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/31 ساعت 22:28

    آقا این منبع آگاهه چون از وین خبر میده شده منبع آگاه پرس‌تی‌وی، مثلا اگه مذاکرات توی اصفهان بود طرف می‌شد منبع آگاه شبکه زاینده‌رود. وگرنه که منابع آگاه همه توی تهرانن