• اولین جاروبرقی آن‌قدری بزرگ بود که آن را با چند اسب می‌کشیدند!
    این وسیله را وسط خیابان می‌گذاشتند؛ چون موتور بنزینی آن بوی بسیار بدی داشت.
    بعد لوله‌ی بلندی را از راه پنجره به داخل خانه می‌فرستادند که گردوخاک را جمع کند!

    از #کتاب چراهای شگفت‌انگیز اختراعات
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان