• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/01/31 ساعت 08:23

    حضور مصطفی تاج‌زاده، سورپرایز انتخابات سیزدهم است.
    وی حامل اصلاحات ساختاری و زبان کسانی است که همچنان اصلاح‌طلبی را یگانه راه رسیدن به وضعیت مطلوب می‌دانند و در عین حال، شیوه‌ها و راهبردهای مالوف گذشته اصلاح‌طلبان را راهگشای بن‌بست‌های کنونی کشور نمی‌دانند.