• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/01/31 ساعت 12:05

    دکتر #صالحی در مصاحبه، فعالیت زنجیره ۵، ۶ و ۳۰ تایی جدید غنی‌سازی را برجسته نموده و به تخریب چندهزار سانتریفیوژ در خرابکاری اخیر که در رسانه‌ها بیان شد ضریبی نمی‌دهند. آیا این #مغالطه نیست؟
    راستی! سوگندهای ایشان پیرامون کند نشدن پیشرفت هسته‌ای بواسطه برجام هم از همین جنس بود؟!