• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/30 ساعت 17:06

    آقای رونیکس؛ این اسلوگان «آخرین ابزاری که می‌خرید» تو این روزهای کرونا، بیشتر این معنا رو توی ذهن متبادر می‌کنه که آدم بعد از خریدن ابزار مورد نظر می‌میره، دیگه خود دانی.