• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1400/01/30 ساعت 15:03

    اغلب هنرمندان شناخته شده ایران با #MeToo
    درباره محسن نامجو و دیگران همراهی نکردند. از شماری از آنها درباره علت سکوت شان پرسیدم.به اتفاق تاکید داشتند:«قویا معتقدند این یک پروژه است و به همین دلیل سکوت کرده‌اند تا ببینند این پروژه به کجا می‌رسد» اجازه نقل قول بدون ذکر نام گرفتم