• آیا یکشنبه هم همان‌قدر که من دوستش دارم مرا دوست دارد؟
    او هیچ‌وقت حرف نمی‌زند، هیچ‌وقت مرا در آغوش نمی‌کشد، چطور می‌تواند مرا دوست داشته باشد؟

    از #کتاب خرسی به نام یکشنبه
    نویسنده: اکسل هکه
    #کتاب_کودک