• تا به حال به تئاتر رفته‌اید و دیده‌اید که نورافکن‌ها چگونه بر حرکت‌های روی صحنه تأکید دارند؟
    خیلی پیشتر از آنکه نورهای صحنه‌ای اختراع شوند، برخی نقاشان از نورپردازی‌های نمایشی استفاده می‌کردند تا نقاشی‌شان را تأثیرگذارتر کنند

    از #کتاب نگاه کن! نور در هنر
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان