• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

  1400/01/28 ساعت 09:08

  نخستین اظهارنظر بایدن درباره مذاکرات وین
  - ما هرگز نباید از آن توافق خارج می‌شدیم
  -غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را مفید نمی‌دانیم
  -خوشحالیم که ایران تعامل غیرمستقیم را ادامه می‌دهد
  پ.ن: به تظر۱+۴ به نقطه تعادلی مذاکرات رسیده اما دود سفید از گرند هتل وین مشاهده نمی‌شود.