• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/27 ساعت 20:47

    فرموده‌اند تصور ریشه‌کن شدن بیماری با واکسن امید پوچ است؛ چشم قربان! ممنون که یادمان می‌آورید به برکت مدیریت داهیانه جنابعالی هیچ روزنه‌ امیدی برای خلاصی از این بیماری نیست و همه باید بنشینیم تا نوبت مرگ‌مان فرا برسد!