• بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1400/01/26 ساعت 21:35

  برای همیشه دور بانک رفتن را خط بکشید!
  بلو بانک نخستین نئو بانک ایرانی با امکانات یکتا
  بدون نیاز به مراجعه به شعبه
  بدون نیاز به حداقل موجودی
  بدون کارمزد
  ۱۰ درصد سود سپرده

  برای افتتاح حساب نیاز به دعوتنامه دارید.
  کد زیر مختص کاربران توییتنا

  MFMW۵A

  https://blubank.com