• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/26 ساعت 22:47

    ٢١ اسفند گفته شد ١٠٠ هزار دز واکسن کوبایی برای تکمیل فاز سوم کارآزمایی بالینی وارد ایران شده. این واکسن قرار بود توی ایران هم توسط انستیتو پاستور تولید بشه و توی کارآزمایی جلوتر از بقیه واکسن‌های ایرانی بود. چرا هیچ خبری از اون ١٠٠ هزار تا نیست؟ کجاست، به کی‌ها تزریق شد؟