• بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1400/01/25 ساعت 21:57

  برای همیشه دور بانک رفتن را خط بکشید!
  بدون نیاز به مراجعه به شعبه
  بدون نیاز به حداقل موجودی
  بدون کارمزد

  برای افتتاح حساب نیاز به دعوتنامه دارید.
  کدهای دعوت زیر مختص کاربران توییتنا

  MFIEAI
  MFINAY
  MFIN۵Y
  MFJYRI

  https://blubank.com/download/

  اعتبار تنها برای ۲۰ نفر اول