• ترومن لاک‌پشتی ریزه‌میزه بود، خیلی ریزه‌میزه … درست قد یک دونات کوچولو. البته به همان اندازه هم شیرین! او با دوستش سارا در خانه‌ای بالای ایستگاه تاکسی‌های پرسروصدا و کامیون‌های حمل زباله زندگی می‌کرد …

    از #کتاب ترومن: داستان کوشش‌های لاک‌‌پشتی
    نویسنده: جین ریدی
    #کتاب_کودک