• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/01/24 ساعت 21:22

    نقشه بزرگترین بنادر و مسیرهای دریایی جهان نشان میدهد، بنادر چین، غرب اروپا و آمریکا از بالاترین حجم تردد و تجارت دریایی برخوردار هستند.

    #Port #World #Sea