• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/01/24 ساعت 05:02

    حتی یک دقیقه بازی هم افتخار بزرگی است ، چه برسد به حداقل ۶۰ بازی برای پرسپولیس بزرگ . فوتبالی‌ها شما را خوب میشناسند!! تریبون صدا و سیما را از افراد فاسدی که به دلیل دلالی ،تبانی و …. هنوز سه ماه از محرومیت کمیته اخلاقشان به صورت تعلیقی باقی است بگیرید .