• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/24 ساعت 15:04

    در بحبوحه پیک چهارم، آمار فزاینده مرگ‌ومیر و مطالبه فراگیر برای تسریع واردات واکسن؛ تبلیغ افراطی واکسنی که در نگاه جامعه هنوز نه بار است و نه به دار، نتیجه‌ای جز عصبانیت مردم ندارد و از قضا بیش از همه به ضرر همین واکسن و سازندگان آن است. نکنید!
    #بدیهیات
    #نباید_های_روابط_عمومی