• وزن جنین دوماهه در شکم مادر فقط چند گرم است. اما وزن نوزاد هنگام تولد، بیشتر از سه کیلوگرم، یعنی هزار برابر جنین دوماهه است! یعنی این موضوع حقیقت دارد؟

    از #کتاب دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی نوزاد
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان