• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/01/23 ساعت 09:21

    توقف مذاکرت، خواسته نتانیاهو است.
    سیاست درست نظام در برابر عملیات موذیانه، تروریستی و تحریک آمیز رژیم صهیونیستی، صبر استراتژیک و پاسخ مناسب در زمان مناسب است؛ نه ایجاد مطالبه نادرست برای نشان دادن واکنش‌های احساسی تلافی جویانه نظامی یا سیاسی.قرار نیست رفتار ما را مهندسی کنند.