• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/01/23 ساعت 18:31

    خدا رو شکر جواب تستها منفی شد ، شایعه سازانی که از دیشب باعث نگرانی هواداران و خانواده بازیکنان شده‌اند منتظر اقدام سفت و سخت حقوقی باشگاه باشند .