• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/23 ساعت 13:01

    وقتی هفته‌ای سه جلسه با فلان فرد دارید و مردم می‌بینند که با سلام و صلوات و لبخند کنار او نشسته‌اید؛ وقتی در جلسه‌ دیگری که او نیست، پشت سرش سخنرانی غرا می‌کنید، حرف‌تان را باور نمی‌کنند.
    #بدیهیات