• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/01/22 ساعت 15:26

    دوستانی که هنوز به نتیجه قطعی برای انتخاب بهترین گزینه در انتخابات ریاست جمهوری نرسیدند، به نظرم عجله نکنند

    به وقتش ثبت نام خواهد کرد