• در آسیا از موتورهای سه‌ چرخه به‌جای تاکسی استفاده می‌شود؛ اما در قطب شمال، مردم با اسنوبورد جابه‌جا می‌شوند!

    از #کتاب دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی ماشین‌ها
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان