• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1400/01/21 ساعت 11:22

    امروز نیز، هم باید امیدوار بود و هم تلاش کرد که مقامات مسئول، نص صریح اصل شفافیت و تمامی قوانینی که آنها را ملزم به انتشار اطلاعات می‌کند را رعایت کرده و مقصران این #روزهای_سیاه را به مردم معرفی کنند. تنها در این صورت است که شاید،زخم‌ها اندکی التیام یابد

    پژمان موسوی #روزنامه_شرق