• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/20 ساعت 15:45

    بدیهی‌ترین «باید» در #روابط_عمومی پاسخگویی و اقناعه و بدیهی‌ترین «نباید» لجبازی با افکار عمومی. شما که بدیهیات رو نمی‌دونی اشتباهی روی اون صندلی نشستی بزرگوار!