• اگر فردی نیاز به جراحی قرنیه داشته باشد نزد جراح شبکیه نمی‌رود زیرا عقیده دارد تخصص مهم است.
    اما در اینجا:
    به ظریف پیشنهاد اخراج فلان دیپلمات را می‌دهد
    انواع واکسن‌ها را تحلیل،رمزارزها را تفسیر،شعر مولانا را نقد می‌کند و در خصوص افسردگی نظریه می‌دهد.
    و و و
    امان از #توهم_دانایی