• خودشون مصرف می‌کنن. این زباله‌ها به پوشش داخلی معده و روده حیوانات دریایی آسیب می‌زنه، دستگاه گوارش رو مسدود می‌کنه و میزان تغذیه حیوانات رو به حداقل می‌رسونه.