• شما هر جای دنیا بگی « یه کشوری هست که دو هفته تعطیلات اول سال داشته و به چند میلیون سفر مجوز داده و حالا چند روز بعد، باید دو هفته مملکت رو تعطیل کنه تا اثرات گند و کثافت تعطیلات قبلی رو کم کنه» قطعا ازت تست سلامت روان می‌گیرن …