• افشین خماند   afkhomand@

    1400/01/19 ساعت 02:46

    در راه رفتن‌های شبانه‌ام ، با چیز جالبی مواجه شدم، در این شهر خیلی‌ها هستند که شب‌ها راه می‌روند و اکثر آن‌ها جفت ، زن و شوهر، پدر و پسر ، پدر و دختر ، پسر و مادر و … چیز جالب این است در اکثر این جفت‌ها یکی لاغر است و ترکه‌ای و شاید فقط برای همراهی آمده باشد