• درکل می‌گم چون از سیستم بازیافت کشورها خبر ندارم؛ کیسه‌های پلاستیکی اغلب به مرحله بازیافت نمی‌رسن و خطرات زیادی برای خشکی و دریا دارن.در اقیانوس‌ها، کیسه‌های پلاستیکی مثل طعمه برای ماهی‌ها هستن. ماهی‌ها، پستانداران، لاک‌پشت‌ها و حیوانات دریایی دیگه این پلاستیک‌ها رو همراه با غذای