• سلام. حسن ظن شما نسبت به آقای روحانی ستودنی‌ و قابل احترام است. ای‌کاش بنده هم همین نگاه را به ایشان داشتم.