• محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

    1400/01/19 ساعت 03:19

    فیلترینگ یکی از روش‌های قرق رسانه‌ای سخت و‌ منفی است که توسط حاکمیت‌ها و با استفاده از دسترسی به مخابرات و اینترنت انجام می‌شود.
    کاربران نیز برای دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌های فیلتر شده و شکستن قرق رسانه‌ای سخت و‌ منفی از انواع فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند.

    #نظریه_قرق_رسانه_ای