• رضا کربلایی   rezakarbalaee@

    1400/01/19 ساعت 02:08

    نقش همتی در سقوط آزاد بورس!
    اولین تجربه در کلاب هاوس همراه شد با شنیدن دیدگاه جمعی از فعالان بازار سهام با حضور اتفاقی در اتاقی با نام نقش همتی در سقوط بورس. نظرات جالب بود