• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/01/19 ساعت 06:49

    سالانه از ۲۴ میلیارد تن فرسایش خاکی که در دنیا رخ میده، یک دوازدهم آن در #ایران رخ می‌دهد. درحالیکه یکصد خشکی‌های ایران را داریم.
    این یعنی ایران سالانه ۵۶ میلیارد دلار از دست می‌دهد. خاکی که ایجاد یکسانتی متر از آن هشتصد سال بطول می‌انجامد
    #محیط_زیست‌