• حسین دهباشى   majazestan@

    1400/01/19 ساعت 07:57

    گوگل را که سایبری‌ها نگرفته‌اند. ۵تومان از ساعتی پنجاه‌هزارتومانی که بابت نیندیشیدن و فحش دادن از جیب مردم برمی‌دارند را حلال کنند با جستجویی کوتاه در اینترنت و دریابند که حتی مقامات نیز می‌گویند کرونای انگلیسی در خوزستان و شیوع آن در خوزستان با مسافران عراق منفجر شد.