• در جزیزه‌ی هنگ‌کنگ، مفهوم یین و یانگ واقعیت جغرافیایی ملموس است …
    یک طرف با آن آسمانخراش هایش تا حد ممکن شهری، طرف دیگر که با اتوبوس‌ ده دقیقه راه است، ساحل‌هایی شنی دارد که می‌توانید انگشتان پای‌تان را توی‌شان فرو کنید.

    از #کتاب شنزن (سفری به چین)
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان