• الهام عابدینی   AbediniElham@

    1400/01/15 ساعت 11:53

    مجلس سنا فرانسه به ممنوعیت حجاب برای زنان کمتر از ۱۸ ساله رای مثبت داد و در صورتی که مجمع ملی هم به این لایحه رای مثبت بده، قانون تصویب میشه
    آن هم در کشوری با حدود ۴ میلیون مسلمان
    آیا تصویب این لایحه به معنای «قانونی شدن اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی» نیست؟
    #Islamophobia