• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/01/15 ساعت 11:25

    ماه‌ها قبل در یادداشت #بایدن و بازگشت پذیری راهبردی درقبال #ایران نوشتم: این الگو ترکیبی از فشار حداکثری ترامپ و الگوی اجماع سازی اوباما خواهد بود و اکنون می‌گویم مطلوبیت راهبردی ایران در دوران احیای برجامی باید اجماع درون ساختاری و فرصت آفرینی اقتصادی باشد.