• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/01/13 ساعت 21:13

    برگزاری نشست مشترک برجام به حضور معاونان سیاسی و تداوم گفت وگوها در وین برای بازکشت #آمریکا به #برجام
    آغاز دیپلماسی_حداکثری برای احیای برجام