• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1400/01/12 ساعت 11:23

    به نظر می‌رسد شیب مشکلات و تلاش رقبای تازه‌نفس در سال نو سیر صعودی داشته باشد و مطبوعات کاغذی را بیش از پیش به گوشه‌ی رینگ ببرد. ما که به #امید زنده‌ایم، امیدوارم شما هم همراه ما و کوشش‌هایمان باشید. سال نو مبارک

    پژمان موسوی #روزنامه_شرق