• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/01/12 ساعت 17:32

    این همه سخنرانی در ضرورت #رفراندوم انجام شد اما مهمترین مسائل این هشت سال نیز به رفراندوم گذاشته نشد!
    ماحصل این همه صحبت در مورد رفراندوم حتی یک اقدام عملی در اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی مثل ارائه لایحه از سوی دولت محترم هم نبود …