• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/01/10 ساعت 18:28

    وقتی‌می‌گوییم‌رابطه با چین و ارتقاء آن فی‌نفسه اصالت‌دارد؛ یعنی اگر مشکل برجام حل می‌شد یا بشود، سه کشور بدعهد اروپایی هم متعهد می‌شدند یا بشوند و مشکلات ما با غرب بر طرف می‌شد یا بشود بازهم #سندهمکاری۲۵ساله باید امضا می‌شد و روابط دو کشور به سطح راهبردی ارتقاء می‌یافت.