• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/01/08 ساعت 02:07

    نام بزرگ پرسپولیس ، در طول تاریخ تغییر نام هم نیافته است ، امکانات پرسپولیس در طول تاریخ چه بوده ؟ ما شهروندان تهرانی در ۴ سال گذشته به اندازه کافی از حساب و کتابهای شما در پست سازمانیتان مستفیض شده‌ایم . ای کاش قیمت حرف مهمل را نیز میشد با اعداد و ارقام تعیین و مشخص کرد .