• یکی ازاقدامات لازم درسیاست خارجی #ایران، خروج از انزوای استراتژیک ۴۰ سال گذشته و ورود به حوزه ائتلاف‌ها، اتحادها و سازمان‌های منطقه‌ای است. امضای سند همکاری با #چین تنها یکی از این جمله اقدامات هست. باید با اعضای #brics و کشورهای دیگری هم این سند را امضا کنیم.
    #سندهمکاری۲۵ساله