• کاوه علی اسماعیلی   kavehae1@

    1400/01/07 ساعت 02:16

    بالاخره یه روز خوب میاد که هر شایعه‌ای رو شنیدیم، باور نکنیم. بالاخره یه روز خوب میاد تا بابت خبری که از طریق یک نهاد رسمی نخوندیم، نگران نشیم. بالاخره یه روز خوب میاد که هر شایعه‌ای رو با سرعت و عجله بازنشر نکنیم. بالاخره یه روز خوب میاد که بلندگوی شایعه‌سازان نباشیم.